Scroll to top

DODACIE PODMIENKY

DODACIE PODMIENKY

Tovar v hodnote do 500 € je spravidla odosielaný službou Slovenskej Pošty ako Poistený list – 1. Triedou, čiže je doručený na druhý deň od odoslania.

Cena za poštovné a balné je 6 € na celom území Slovenkej Republiky.

Pri objednávke nad 300 eur je poštovné zadarmo.

Pri tovare v hodnote nad 500 € alebo dohode s Dodávateľom je možné tovar odoslať prostredníctvom kuriérskej služby. Cena v tomto prípade závisí od viacerých faktorov, preto podlieha dohode medzi zúčastnenými stranami.

Pre Eshop

Pri nákupe produktov priamo z nášho eshopu sa zaväzujeme akceptovať objednávku a odoslať objednaný tovar v priebehu 24 – 48 od pripísania platby od Objednávateľa na účet Dodávateľa.

Dodávateľ si vyhradzuje právo tak neučiniť iba za určitých podmienok, a to:

– ak tovar nie je na sklade

– ak neboli pripísané peňažné prostriedky od Objednávateľa

– ak produkt, jeho cena alebo jeho opis neboli uvedené správne a sú v rozpore s Obchodnými podmienkami

Vo vyššie uvedených prípadoch je Dodávateľ povinný písomne informovať Objednávateľa ihneď po zistení takejto skutočnosti.

Pre zákazkovú výrobu

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa prevádzkových možností Dodávateľa realizované od záväzného potvrdenia objednávky, resp. zaplatenia zálohy v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-6 týždňov, prípadne po telefonickom či mailovom dohovore aj v inej lehote.

Vo výnimočných prípadoch môže byť po dohovore s Objednávateľom dodacia lehota dlhšia. Miesto plnenia/odberu je stanovené na základe objednávky Objednávateľa. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zabezpečuje Dodávateľ. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, prípadne certifikát.

V prípade neosobného odberu tovaru je Dodávateľ oprávnený požadovať od Objednávateľa zaplatenie poplatku za dopravu, ktorý predstavuje sumu 6 € na území Slovenskej republiky. V prípade osobného odberu objednaného tovaru, je odberná doba 14 dní od odoslania sms či e-mailu o vychystaní tovaru.

V prípade, že sa Objednávateľ nebude môcť dostaviť v tejto lehote, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť Dodávateľovi. V prípade predĺženia úschovnej doby je Dodávateľ oprávnený účtovať Objednávateľovi poplatok za uskladnenie, ktorý predstavuje sumu 3,- € za každý deň uskladnenia.